Blog Archives

FATALNE DLA KOMPUTERA

Ta ogromna sztywność oznacza, że programiści, którzy z natury nie myślą tak konse­kwentnie, często robią drobne błędy, pomijając znaki interpunkcyjne lub nawiasy, lub popełniają błędy w pisowni. Kiedy kompilator napotka polecenie, które się nie zgadza ze składnią, może próbować odgadnąć; co programista chciał napisać — czy opuścił przecinek, czy średnik. Ale zgadywanie takie jest ograniczone, ponieważ kompilator nigdy nie zechce wybierać mię­dzy operacyjnie różnymi znaczeniami. Ostatecznie kompilator musi po prostu pominąć kłopotliwe pole­cenie, a tym samym opuścić rozkazy maszynowe, ja­kie mogłoby ono utworzyć. Zwykle taki program w ogóle nie może być wykonany. Krótko mówiąc, wielo­znaczność, tak ważna > dla ludzkiego komunikowania się, jest dla komputera fatalna.

Cześć, mam na imię Małgorzata i z zawodu jestem technikiem. Na tym blogu chciałabym Was wprowadzić w ten piękny świat, który emanuje w wieloma ciekawostkami i nowinkami. Zapraszam do lektury 🙂

JĘZYK KOMPUTEROWY

Na­tomiast każde stwierdzenie napisane w języku kom­puterowym skupia pełną uwagę maszyny przez krótki moment jego właściwego wykonywania, a następnie przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, o ile (w przy­padku programu z pętlami) nie będzie z powrotem wywołane do wykonania.Co więcej, ponieważ język komputerowy ma zna­czenie tylko w działaniu, nie może tolerować jakiejkol­wiek wieloznaczności. Jeśli rozkaz w FORTRANie miałby dwie możliwe interpretacje, kompilator utwo­rzyłby dwa zbiory rozkazów maszynowych. Jednakże procesor centralny może wykonywać tylko jedną in­strukcję na raz i nie potrafi swobodnie wybierać mię­dzy dwoma zbiorami rozkazów. Język komputerowy jest zatem na każdym poziomie jednoznaczny: każde polecenie jest albo całkowicie jasne, albo po prostu złe; gwarancją jasności jest sztywna składnia jego moż­liwych wyrażeń.

Cześć, mam na imię Małgorzata i z zawodu jestem technikiem. Na tym blogu chciałabym Was wprowadzić w ten piękny świat, który emanuje w wieloma ciekawostkami i nowinkami. Zapraszam do lektury 🙂

PROCES TŁUMACZENIA

Kompilatory i asemblery są programami tłumaczą­cymi: jako wejście akceptują polecenia kodowane na jednym szczeblu hierarchii elektronicznej, następnie tworzą z nich wynikowe instrukcje na niższym szcze­blu. Proces tłumaczenia może być wielce skompliko­wany, lecz nie jest tajemniczy. Dokonuje się wedle algorytmu, nie potrzeba tu żadnej intuicji. Dla kompi­latora „rozumienie” polecenia w FORTRANie ozna­cza po prostu przetwarzanie krok po kroku tego pole­cenia w postać wykonalną. Od tej chwili polecenie nie wywiera żadnego dalszego wpływu na resztę progra­mu. W języku angielskim znaczenie zdania może się zmienić radykalnie w kontekście następnych zdań, gdyż zdanie to pozostaje aktywne i rezonuje w pamię­ci długo po jego przeczytaniu łub wypowiedzeniu.

Cześć, mam na imię Małgorzata i z zawodu jestem technikiem. Na tym blogu chciałabym Was wprowadzić w ten piękny świat, który emanuje w wieloma ciekawostkami i nowinkami. Zapraszam do lektury 🙂
error: Content is protected !!